דוקה מאפשרת קליטה של רשימון יבוא כתנועת יומן מורכבת, כחשבונית ספק או כחשבונית ספק מרכזת.


תנועת יומן מורכבת

בשדה סוג מע"מ, יש לבחור ״מע׳מ מרשימון יבוא״


משמאל לטבלת פירוט החשבונית מופיעה סימן פלוס, שבאמצעותו אפשר להוסיף ולהסיר עמודות מהטבלה. יש ללחוץ עליו ולהוסיף את עמודות ״מס׳ רשימון יבוא״ ו-״תאריך רשימון יבוא״.


בחשבון חובה יש לבחור "סכום המע"מ ברשימון של המכס" ובסכום יש לרשום את סכום המע"מ שרשום ברשימון. בשורה עם חשבון החובה הזה תוכלו לרשום את מספר ותאריך רשימון הייבוא.

את סכום הייבוא מהרשימון והסכומים מחשבונית עמיל המכס יש לרשום רגיל.


חשבונית ספק / חשבונית ספק מרכזת

בעמודת חשבון החובה, יש לבחור בחשבון ״מע״מ מרשימון יבוא״, ובפריט (מק״ט) יש לבחור בפריט ״מע׳מ - סכום המע׳מ ברשומון של המכס):


משמאל לטבלת פירוט החשבונית מופיעה סימן פלוס, שבאמצעותו אפשר להוסיף ולהסיר עמודות מהטבלה. יש ללחוץ עליו ולהוסיף את עמודות ״מס׳ רשימון יבוא״ ו-״תאריך רשימון יבוא״.

את סכום הייבוא מהרשימון והסכומים מחשבונית עמיל המכס יש לרשום רגיל מול מק״ט 000 (מוצר כללי) או מול מק״ט אחר לבחירתכם. במקרים מסוימים דוקה תוסיף מע״מ לפריטים האלה - סכום המע״מ יירשם לחשבון מע״מ התשומות הרגיל.

בשורת המע״מ שבחלק התחתון של החשבונית, דוקה תציג רק את סך המע״מ בגין הוצאות הייבוא האחרות ולא תוסיף אליו את הסכום של המע״מ מרשימון הייבוא - המע״מ מרשימון הייבוא יירשם בנפרד בתנועת היומן.