*במידה והתקבלה הודעת שגיאה זו- יש לבדוק את סוגי המטבעות המוגדרים בפריוריטי.


בכדי להגדיר מטבע בפריוריטי בצורה נכונה יש לשים לב כי:

1. שם קוד המטבע מוגדר בצורה נכונה - במידה ולא, יש לשנות את השם לפי שם המקור של המטבע. 


2. יש לשים לב שהמטבע מוגדר בשני המקומות המופיעים בתמונה המצורפת בשם המקור שלו:

בכדי להגדיר את המטבע יש ללכת ל״רישום שערי מטבע״ --> ״״רישום שערי מטבע״ --> ״מטבעות״.