המסמכים שאנו מעלים לDOKKA מזוהים כחשבונית. (מצורפת הרשימה על העסקאות בהן אנו תומכים).לאחר לחיצה על המסמך משולחן העבודה תוכלו לראות שנפתח מסמך הנהלת חשבונות עם כל הפרטים מהחשבונית שהעלתם.


לדוגמא:
חשבון זכות: ניתן למשוך מהמסמך עצמו את שם הספק באמצעות גרירה לשדה.

חשוב לבצע גרירה מתוך המסמך ולא להקליד כיוון שזו דרך שבה DOKKA תלמד ובפעמים הבאות הנתונים יוזנו באופן אוטומטי. 

במידה ואתם "עומדים" על המסמך וDOKKA לא מזהה ניתן להתחיל להקליד בשדה החיפוש.


סוג תנועה: סוג התנועה לבחירתכם המסונכרן עם תוכנת הנה"ח שלכם. 


תאריכים:

תאריך למאזן: התאריך שבו נקלטה תנועת היומן למאזן. 

תאריך אסמכתא: התאריך הרשום בפועל על המסמך החשבונאי. 

תאריך ערך: תאריך תקבול או תשלום. חשבון חובה: סוג ההוצאה. ניתן להתחיל להקליד ולבצע בחירה.

במסמכים הבאים של אותו הספק DOKKA תלמד ותקשר לסוג ההוצאה.


פרטים: מלאו את השדה באמצעות גרירת הנתונים מהמסמך.

ניתן למלא במספר שורות במידה וצריך לפרט את החשבונית.

DOKKA לומדת ממסמך למסמך הבא.


DOKKA  מציגה את הסכום ואת המע"מ בתחתית החלון.


אנא השתמשו בגרירה מתוך המסמך אל תנועת היומן בכל פעם שיש אפשרות, זו הדרך המהירה ביותר ללמד את DOKKA מהן העדפותיכם. 


לפני ביצוע הקליטה תוכלו לעבור באמצעות החיצים במקלדת בין השדות על מנת לוודא כי הכול נכון והמסמך מוכן לקליטה להנה"ח.


ניתן לשנות את רוחב העמודות כמו באקסל.

פירוט על אפשרות שינוי רוחב העמודות ועל עוד פונקציות שימושיות תמצאו במאמר ההמשך.