ישנן מספר הגדרות בחיבור חברה עם חשבשבת, אותן ניתן לבחור לפי ההעדפות שלכם.

*רק מי שמוגדר כ"אדמין" (מנהל מערכת) יכול לשנות ולערוך הגדרות אלו.

את ההגדרות ניתן לשנות לכל חברה בנפרד ולהתאים לפי צרכי החברה.


כשנכנסים לתוך חברה, יש ללחוץ שבצד למעלה על הסימן של גלגל השיניים - הגדרות.

לאחר מכן יש להיכנס ל "חיבור למערכות" וללחוץ על - Hashavshevet ויפתחו לפניכם כל ההגדרות.
הגדרות כלליות


הגדרות אסמכתא

בלחיצה על החץ הקטן שליד "אסמכתא" יפתחו לכם אפשרויות בחירה.

כאן, תוכלו לבחור מה תהיה ברירת המחדל בכל חשבונית שתיכנסו אליה.שיטת רישום בחשבשבת

בלחיצה על השדה, תוכלו לבחור את שיטת הרישום שלכם. ״עם סוג תנועה״ מופיע כברירת מחדל.סימון תנועות

לבחירתכם מספר אפשרויות לסימון תנועות, על שימוש בתוויות ניתן לקרוא בפירוט כאןשם קובץ לגיבוי

במידה ואתם מגבים את הקבצים על ענן או במחשב, תוכלו לבחור את השם תחתיו הם ישמרו.מילוי פרטים אוטומטי

מאחר ודוקה אינה לומדת את שדה הפרטים (שכן מדובר בשדה פתוח שכל משתמש ממלא אותו באופן אחר), באפשרותכם להגדיר איזה פרטים דוקה תמלא באופן אוטוטמטי כברירת מחדל

*ניתן לבצע עריכה/שינוי/מחיקה פר מסמך.עדכון אוטומטי של תאריך נוסף - כשהשדה מופעל, לאחר כל שינוי או עריכה של התנועה, דוקה תציג בשדה תאריך נוסף את יום עדכון החשבוניתהצגת חשבונות לקוחות/חשבונות ללא חשבון ראשי- כברירת מחדל, דוקה מושכת רק חשבונות המוגדרים ספקים בחשבשבת.
במידה ותרצו שדוקה תציג גם חשבונות המוגדרים כחשבון לקוח או חשבון ללא חשבון ראשי,ניתן להפעיל את ההגדרה

שיערוך מטח- כשהשדה הנ״ל מופעל, דוקה תציג גם את הערך הדולרי של החשבונית (רלוונטי רק לחשבוניות שקליות > דולריות ולא לחשבוניות במט״ח כמטבע ראשי)אורך אסמכתא

תוכלו לבחור כמה ספרות אחרונות ניקח מתוך האסמכתא, או את כולה.
אם החשבון מוגדר כחשבון לקוח או חשבון ללא חשבון ראשי, ייתכן שהחברה בדוקה מוגדרת כך שלא תיקח חשבונות שמוגדרים כך. ניתן לשנות את ההגדרה הזאת בהגדרות -> חיבור למערכות -> חשבשבת -> הצג חשבונות לקוחות ו/או הצג חשבונות ללא חשבון ראשי:


זיהוי כפילויות חכם-

כאשר השדה כבוי, דוקה תפעיל התראת כפילות כאשר היא מזהה שני מסמכים שנמצאים בדוקה או שאחד מן המסמכים נמצא בחשבשבת שלהם יש אותו חשבון הזכות ואת אותו מספר אסמכתא

כאשר השדה פעיל, דוקה תבדוק פרמטרים של תאריך וסכום בנוסף. זאת אומרת, שגם אם קיימים שתי חשבוניות עם אסמכתאות שונות, אך חולקות שם ספק , תאריך וסכום זהים בדוקה או בחשבשבת,  תקפוץ התראה למשתמש.


עדכון תאריכים אוטומטי

עם שינוי התאריך בשדה ״תאריך״, ישתנה גם התאריך בשדות ״תאריך ערך״ ו-״תאריך נוסף״ לאותו התאריך


Support SQL Integration 

חייב להיות מופעל בשביל לאפשר את העברת התנועות ללא ייצוא/יבוא קבצי moovin
ברירות מחדל

אם ברצונכם להגדיר את אחד מהשדות כך שיחולו על כל המסמכים במערכת (כמו שימוש בסוג תנועה אחד לכל המסמכים) , ניתן לבחור זאת מתוך הרשימה.

במידה ולא, ניתן להשאיר את השדות ריקים, ודוקה תלמד את תהליך העבודה בהתאם לסוג המסמך הספציפי.


תגיות ברירת מחדל

תגיות שתרצו שיחולו על כל המסמכים במערכת, תוכלו להוסיף בהפרדה של פסיק בין תגית לתגית.


הגדרות מורחבות

כאן תוכלו להחיל את ההגדרות על חברות נוספות או כל החברות בארגון