בדוקה ישנה האפשרות לבטל את ה״אישור הכפול״ בהגדרות האישיות לכל יוזר.
(לדוגמה אישור העברה להנה״ח ופיצול מסמכים) 

פרופיל > העדפות > וידוא פעולות