דוקה מושכת את המטבעות מהגדרות החברה ומהגדרות הספק (לפי הספק שנבחר במסך הזנת החשבונית).

כאשר המטבע בספק אינו מוגדר או אינו מוגדר כראוי, דוקה תראה רק את המטבע הראשי והמטבע המשני שמוגדרים בסאפ.


אם המטבע אינו מופיע, ראשית יש לבדוק שהוא מוגדר כראוי במסך הגדרות המטבע:


אם המטבע מוגדר במסך הזה אך עדיין לא מופיע, יש לבדוק אם המטבע מוגדר כראוי עבור הספק הרלוונטי:


לאחר שינוי ההגדרות בסאפ, יש לבצע סנכרון בדוקה על מנת שתתעדכן בשינויים שבוצעו בסאפ: