קיימים מקרים מסוים בהם תצוגת החשבונית משובשבת ויש תצוגת ״טלאים״ הנמצאים על גבי המסמכים המפריע לתצוגה התקינה של המסמך.

בעיה זו מתרחשת רק בדפדפנים Google Chrome ו- Microsoft Edge וניתן לפתור אותה בקלות ע״י שינוי הגדרה בדפדפן האינטרנט.


הנחיות למשתמש בדפדפן Google Chrome:


1. יש ללחוץ על כפתור התפריט (3 נקודות) בפינה השמאלית העליונה של חלון הדפדפן ולאחר מכן ללחוץ על הגדרות.


2.בצע חיפוש בשורת החיפוש של המילה ״חומרה״ ולאחר מכן כבו את השורה ״יש להשתמש בהאצת חומרה שזה אפשרי:


3. סגרו את כל את חלונות הדפדפן הפתוחים והפעל את Google Chrome מחדש. הנחיות למשתמש בדפדפן Microsoft Edge: 


1.יש ללחוץ על כפתור התפריט (3 נקודות) בפינה השמאלית העליונה של חלון הדפדפן ולאחר מכן ללחוץ על הגדרות.

2. בצע חיפוש בשורת החיפוש של המילה ״חומרה״  ולאחר מכן כבו את השורה ״השתמש בהאצת חומרה כשהיא זמינה״:


3. סגרו את כל חלונות הדפדפן והפעילו את Microsoft Edge מחדש.