לפני קליטת מסמך מדוקה לסאפ ניתן להגדיר בצורה דיפולטית (בהגדרות החברה) או פר חשבונית האם התנועה תיקלט בסטטוס ״פתוח״ או ״טיוטא״.


* על מנת לגדיר זאת בצורה דיפולטית יש לבקש מ״אדמין״ בחברה לגשת להגדרות> חיבור למערכת > sap> ולבחור ״סטטוס חשבונית - ברירת מחדל״ 


*על מנת לשנות סטטוס של חשבונית ספציפיתיש להיכנס לתוך החשבונית ולפני הלחיצה על כפתור ה״קליטה, יש לשנות את הסטטוס של החשבונית .
במידה ובחרתם לקלוט חשבוניות מדוקה לsap בסטטוס ״טיוטא״ ( לא משנה אם הגדרתם זאת לכלל החשבוניות או פר חשבונית ספציפית) > ניתן למצוא את כל הטיוטות תחת תפריט> דוחות> מכירות וקניות > דוח טיוטות מסמכים שימו לב !


1. מספר התנועה של המסמך יווצר רק לאחר שינוי הסטטוס של החשבונית מ״טיוטא״ מתוך sap

2. ניתן יהיה לראות את הנספחים שעולים מדוקה רק לאחר שינוי הסטטוס של החשבונית מ״טיוטא״ מתוך sap

3. בתנועות יומן לא ניתן לשנות את הססטוס התנועה באופן ידני