על מנת להיכנס לאפליקצית ״פורטל הספקים״ יש להיכנס לאתר דרך הכתובת: suppliers.dokka.com


חלק א׳- הגדרת הספקים במערכת דוקה:


שימו לב- את הספקים רק מי שמוגדר כ״אדמין״ בדוקה יכול לפתוח ולאחר פתיחת משתמש ה״ספק״ יש לשייך אותו לחברות הרלוונטיות. 


יש להיכנס לארגון > הגדרות> משתמשים > הוסף משתמש > 
קבוצה> ספק לאחר שהספק יוגדר במערכת הוא יקבל מייל שדרכו יוכל להיכנס לפורטל הספקים בכתובת: suppliers.dokka.com


חלק ב׳- מעבר לפורטל הספקים


בכניסה לפורטל הספקים יש להיכנס עם כתובת המייל שהוגדרה למשתמש בהגדרות החברה בדוקה (חלק א׳)לאחר הכניסה לפורטל הספקים הספק יוכל לראות את כל החברות אליהם הוא משוייך ולהיכנס לחברה הרלוונטית.
חלק ג׳- עבודה בפורטל הספקים:


לאחר הכניסה לחברה הספק יכול: 

1.לראות את הסטטוס של החשבוניות שהוא מתוייג עליהן בדוקה: התקבל, בטיפול, טופל, שולם, דחוי.

2. הספק יכול ללחוץ על החשבונית ולראות אותה ןבמידה ויש לחשבונית קבצים מצורפים בסיכה - לראות גם אותם.

3. להעלות חשבוניות ישירות מפורטל הספקים בצירוף שליחת העתק למשתמש בדוקה.

לאחר ההעלאה של החשבונית מתוך פורטל הספקים החשבונית תעשה ישירות לתיקיית חדש. 


חלק ד׳- הקצאת הרשאות נוספות לכניסה למערכת ע״י הספק:


לאחר החיבור הראשוני של הספק, לספק האפשרות לתת גישה למעקב אחר החשבוניות בתוך פורטל הספקים ומשתמשים נוספים מטעמו. 

על הספק להיכנס לפרופיל ״ כפתור האיש כחול״ בחלקו העליון של המסך > additional email addresses > ולהוסיף כתובות מיילים נוספים. 


*על הספק להוסיף את המשתמשים שלהם הוא רוצה לאפשר גישה לפורטל הספקים עבור כל חברה בנפרד.