אם העליתם מסמך בעל יותר מעמוד אחד, אתם יכולים לערוך אותו וליצור פיצול של העמודים למסמכים שונים.

בעמידה על המסמך משולחן העבודה יש ללחוץ על המקש הימני ואז לבחור "ערוך מסמך"


לכניסה מתוך המסמך עצמו ולא מתוך שולחן העבודה יש ללחוץ על "פעולות נוספות" ולבחור ב"ערוך מסמך"

ייפתח חלון ובו ניתן לערוך, לגזור , למחוק ולסדר את העמודים.


יש אפשרות להפריד את כל העמודים לעמודים בודדים ע"י לחיצה על "גזור הכל"


ניתן לעמוד עם העכבר בין העמודים וללחוץ על סימון המספריים.

סימון אפור משמע, אין חיתוך בין העמודים

סימון כחול משמע, יש חיתוך בין העמודים.


ניתן ללחוץ עם העכבר על עמוד ולהזיז אותו למיקום אחר ובכך לשנות את המיקומים, ע"י גרירה שלו

בסיום, יש ללחוץ על "שמור"