בכל מקרה שבו חשבונית / תנועת יומן נקלטה במערכת פריוריטי ועלתה לאחר מכן לדוקה, ניתן לקשר בין התנועה הקיימת בפריוריטי ובין המסמך שעלה בדוקה.

אם המסמך נקלט בתור חשבונית ספק או חשבונית ספק מרכזת, דוקה תסתנכרן מול תנועת היומן שנוצרת בעקבות קליטה סופית של החשבונית. את מספר תנועת היומן אפשר לראות בשדה ״תנועת יומן״ של מסך-הצד ״אסמכתאות״:כדי לחבר בין החשבונית בדוקה והתנועה בפריוריטי, נשנה תחילה את סוג התנועה ל״תנועת יומן מורכבת״. לאחר מכן נזין את מספר התנועה בשדה ״מספר תנועה״ בחלק התחתון של מסך החשבונית ונלחץ על כפתור הקליטה. החשבונית לא תיקלט מחדש, והמסמך בדוקה יקושר לתנועה שכבר קיימת: