שער חליפין יציג 


בבנק ישראל השער היציג מתפרסם כיום זמן קצר אחרי השעה 15.15. 

בימי ו', בחול המועד ובערבי חגים – זמן קצר אחרי השעה 12.15.

דוקה מתעדכנת בזמן אמת בנתוני בנק ישראל. 

במידה ואתם מעלים חשבוניות באותו הרגע שבו הן הופקו- שער הדולר המוצג בחשבונית ב-DOKKA יהיה בהתאם לעדכון האחרון מבנק ישראל.

אם תאריך החשבונית זהה ליום בו שער החליפין אינו מתעדכן, דוקה תמיר את סכום החשבונית בהתאם לשער האחרון המעודכן.


ניתן לשנות את הסכום   באופן ידני במידה וישנה אי התאמה בין החיוב הדולרי בחשבון לבין הסכום המוצג בדוקה. קליק שמאלי כפול עם העכבר על הסכום ועריכה מחדש.