1.חסימת ״דומיין״:

במידה ובעת בעבודה בDOKKA נפתחת הודעת שגיאה בזמן הניסיון ללחוץ על מקש ה"עזרה" בכדי לפתוח קריאה לצוות התמיכה או לגשת למאגר המידע , יש לוודא שאין חסימת IT באף אחת מהכתובות מהרשימה : 

 

 1. sentry.io
 2. dokka.com
 3. dokka.co.il
 4. helphero.co
 5. sendbird.com
 6. fullstory.com
 7. smartlook.com
 8. freshdesk.com
 9. onesignal.com
 10. amazonaws.com
 11. freshworks.com
 12. smartlook.cloud
 13. cloudflare.com