במסגרת הליך אישורים בדוקה ניתן לבחור גורם מאשר אחד או יותר לחשבוניות.

, המאשר השני בסדר סדר בחירת המאשרים, ישקף את הסדר בו המסמך יגיע לאישורם, כלומר

לא יוכל לאשר את המסמך לפני הראשון. 

* הליך האישורים יכול להיקבע ידנית - פר חשבונית או אוטמטית פר ספק ( במידת הצורך יש לפנות לצוות התמיכה).


הגדרות הליך אישורים ידנית:

1.התחל את הליך האישורים על ידי פתיחת תיבת האישורים בחלקו העליון של שולחן העבודה.
2.בחר את האנשים שצריכים לאשר את המסמך בסדר הנדרש לפי הסדר הרצוי.


* במידה ורוצים להפעיל או לכבות את הליך האישורים או להחזירו- ניתן  בכפתור בצד ימין.


3.לאחר הפעלת הליך האישורים - האדם הראשון ברשימה יקבל דוא"ל המבקש שיעיין במסמך. 
לחיצה על הקישור תוביל אותם להיכנס ל- DOKKA ותפנה למסמכים עד לאישורם.

לחיצה על הכפתור הירוק בתחתית המסך תאשר את המסמך ויעביר אותו למאשר הבא.4.בסיום סבב האישורים, המסמך יהיה מוכן להתקבל למערכת הנהלת החשבונות. האישורים למסמך זה יופיעו כחתימות.בידה והמסמך נדחה, מכל סיבה שהיא, הוא ישלח חזרה ליוצר הליך האישורים לצורך סקירה מחדש ויופיע בתיקיית ״לא  לאישור״ לאחר ביצוע השינוי הנדרש, ניתן להתחיל מחדש בההליך האישורים.


הגדרות וניהול התראות:

1. באפשרותו של כל משתמש לתזמן את ההתראות על מסמכים המחכים לאישור דרך:

הגדרות --> פרופיל -->  הודעות.


2.ניתן , במידת הצורך, לאפשר לדוקה למידה של הליכי אישורים פר ספק או חשבונית- למידע נוסף אנא פנה לצוות התמיכה . 


3. ניתן להגדיר מראש סבב אישורים קבוע פר ספק או חברה בעזרת פוליסי מותאם- למידע נוסף אנא פנה לצוות התמיכה.