הליך אישורים

איך מפעילים / מנהלים הליך אישורים בדוקה
במסגרת הליך אישורים בדוקה ניתן לבחור גורם מאשר אחד או יותר לחשבוניות. , המאשר השני בסדר סדר בחירת המאשרים, ישקף את הסדר בו המסמך יגיע לאישורם, כלומר לא יו...
ה', 24 אוג, 2023 ב- 11:20 לפני הצהריים
הליך אישורים בדוקה- איך מאשרים מסמך- מדריך למשתמש בסיסי
דוקה הינה מערכת לניהול חשבוניות המאפשרת לבצע דרכה הליכים שונים בקלות ובמהירות ובכל לייעל את סדר העבודה. כמו כן, ניתן לנהל הליך אישורים בדוקה לפני קליטת המס...
ה', 19 אוק, 2023 ב- 11:39 לפני הצהריים
הליך אישורים בדוקה- איך מאשרים מסמך- מדריך למשתמש עם הרשאות מנה״ח/מנהל מערכת
דוקה הינה מערכת לניהול חשבוניות המאפשרת לבצע דרכה הליכים שונים בקלות ובמהירות ובכל לייעל את סדר העבודה. כמו כן, ניתן לנהל הליך אישורים בדוקה לפני קליטת המס...
ד', 2 אוג, 2023 ב- 11:30 לפני הצהריים
איך ליצור קבוצות מאשרים בדוקה
מטרת יצירת קבוצות המאשרים- מאפשרת בחירה של קבוצת מאשרים מוגדרת מראש במקום להגדיר כל מאשר בנפרד. איך מגדירים קבוצת מאשרים? *האפשרות ליצירת קבוצת מאשרים ...
ה', 24 אוג, 2023 ב- 11:46 לפני הצהריים