התחלת נושא חדש

Delete

Hi, Can I delete a document that was published? and delete a document that was published with an entry?
התחברות כדי לשלוח תגובה